TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Du học sinh

<b><big>DU HỌC SINH (Học Tiếng Nhật)

DU HỌC SINH (Học Tiếng Nhật)

Học Tiếng Nhật 6 tháng tại Trường Nhật Ngữ SANKO Vietnam ➡ Học 2 năm tại trường tiếng Nhật SANKO TOKYO (Có học bổng) và có cơ hội làm thêm ➡ Học lên tiếp bậc cao hơn hoặc về nước - ...
<b><big>DU HỌC SINH (Ngành điều dưỡng)

DU HỌC SINH (Ngành điều dưỡng)

Học Tiếng Nhật 7 tháng tại Trường Nhật ngữ Sanko Việt Nam, sau đó bạn sẽ học tiếp Tiếng Nhật và điều dưỡng tại trường của Nhật trong 4 năm (2 năm miễn phí) và có cơ hội làm thêm. Học xong bạn sẽ ...
<b><big>DU HỌC SINH (Ngành điều dưỡng)

DU HỌC SINH (Ngành điều dưỡng)

Học Tiếng Nhật 8 tháng tại Trường Nhật ngữ Sanko Việt Nam, sau đó bạn sẽ học tiếp Tiếng Nhật và điều dưỡng tại trường của Nhật trong 4 năm (2 năm miễn phí) và có cơ hội làm thêm. Học xong bạn ...