TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Học Tiếng Nhật cùng SANKO

<b><big>Hình ảnh khóa học N5-0719</b></big>

Hình ảnh khóa học N5-0719

Hình ảnh Khóa học N5-0719 do cô Dương phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học N5-0519</b></big>

Hình ảnh Khóa học N5-0519

Hình ảnh Khóa học N5-0519 do Cô Ngọc phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học N5-0419</b></big>

Hình ảnh Khóa học N5-0419

Hình ảnh Khóa học N5-0419 do Cô Nhi và Thầy Duy Anh phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học JLPT N3-0719</b></big>

Hình ảnh Khóa học JLPT N3-0719

Hình ảnh Khóa học JLPT N3-0719 do Cô Thảo phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học N5-0319</b></big>

Hình ảnh Khóa học N5-0319

Hình ảnh Khóa học N5-0319 do Cô Phương phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học N5-0219</b></big>

Hình ảnh Khóa học N5-0219

Hình ảnh Khóa học N5-0219 do Cô Tú Anh và Thầy Duy Anh phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học N3-1218</b></big>

Hình ảnh Khóa học N3-1218

Hình ảnh Khóa học N3-1218 do Thầy Horikawa Yohei và Cô Thảo phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học N4-1018</b></big>

Hình ảnh Khóa học N4-1018

Hình ảnh Khóa học N4-1018 do Cô Thảo phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học N4-0818</b></big>

Hình ảnh Khóa học N4-0818

Hình ảnh Khóa học N4-0818 do Thầy Horikawa Yohei và Cô Thảo phụ trách.
Chi tiết
<b><big>Hình ảnh Khóa học N5-0818</b></big>

Hình ảnh Khóa học N5-0818

Khóa học N5-0818 do Cô Hạnh và Cô Ngọc phụ trách.
Chi tiết