TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Lịch khai giảng

Tên khóa học Lịch học Thời gian học Khai giảng Học phí
TIẾNG NHẬT N5 - SC1, SC2, SC3

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

08h00 – 09h30

15h00 – 16h30

18h00 – 19h30


Thứ 3, Thứ 5

08h00 – 10h15

15h00 – 17h15

18h00 – 20h15

2 tháng/khóa x 3 (6 tháng) 11/12/2018 Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết
TIẾNG NHẬT N4 - SC1, SC2

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

08h00 – 10h00

15h00 – 17h00

18h00 – 20h00


Thứ 3, Thứ 5

08h00 – 11h00

15h00 – 18h00

18h00 – 21h00

2 tháng/khóa x 2 (4 tháng) 11/12/2018

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

TIẾNG NHẬT N3 - TC1, TC2

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

08h00 – 10h00

15h00 – 17h00

18h00 – 20h00


Thứ 3, Thứ 5

08h00 – 11h00

15h00 – 18h00

18h00 – 21h00

1,5 tháng/khóa x 2 (3 tháng) 11/12/2018

100% Giáo viên người Nhật

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

TIẾNG NHẬT N2 - CC1, CC2

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

08h00 – 10h00

15h00 – 17h00

18h00 – 20h00


Thứ 3, Thứ 5

08h00 – 11h00

15h00 – 18h00

18h00 – 21h00

1,5 tháng/khóa x 2 (3 tháng) 11/12/2018

100% Giáo viên người Nhật

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

LUYỆN THI JLPT N4

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

18h00 – 19h30


Thứ 3, Thứ 5

18h00 – 20h15

1 tháng 01/10/2018

5 buổi học thử

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

LUYỆN THI JLPT N3

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

18h00 – 19h30

2 tháng 01/10/2018

5 buổi học thử

100% giáo viên người Nhật

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

LUYỆN THI JLPT N2

Thứ 3, Thứ 5

18h00 – 20h15

2 tháng 01/10/2018

5 buổi học thử

100% giáo viên người Nhật

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

DU HỌC SINH (Học Tiếng Nhật)

Thứ 2 đến Thứ 6

08h00 – 10h00

15h00 – 17h00

18h00 – 20h00

6 tháng 01/10/2018

Tiết kiệm 327,000,000 VNĐ/năm

Hướng dẫn làm hồ sơ miễn phí

Cơ hội nhận ngay học bổng trị giá 21,000,000 VNĐ/năm

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

KODOMO - Tiếng Nhật cho trẻ em

Thứ Hai và Thứ Tư

18h00 – 19h30


Thứ Ba và Thứ Năm

18h00 – 19h30


Thứ Bảy

08h00 – 11h00

3 tháng 07/11/2018

Giảm 10/15/20% học phí khi đăng ký nhóm 2/3/4 bé trở lên

5 buổi học thử

Giảm 10% khi đăng ký học khóa Vui hè cùng Nhật ngữ Sanko

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

VUI HÈ CÙNG NHẬT NGỮ SANKO

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

08h00 – 11h30

1,5 tháng 10/06/2018

Giảm 10/15/20% khi đăng ký nhóm 2/3/4 bé trở lên

Liên hệ 0903 308 962
dể biết thêm chi tiết

TIẾNG NHẬT CHO DOANH NGHIỆP

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết

Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết
21/11/2018 Liên hệ 0903 308 962
để biết thêm chi tiết