TRUNG TÂM NHẬT NGỮ SANKO VIỆT NAM
Lầu 3, Tòa Nhà Phụ Nữ, số 20, Nguyễn Đăng Giai, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM

Lịch khai giảng

Tên khóa học Ngày học Học phí Tài liệu tham khảo đi kèm Thời gian khóa học
Tiếng Nhật Giao Tiếp Cơ Bản

Liên hệ

1 tháng
Tiếng Nhật Nhập môn

Liên hệ

Có tài liệu Kanji đính kèm 3 tháng
Khóa N5 thông thường

Liên hệ

Có thể xem lại miễn phí 130 bài giảng được thu sẵn (tài liệu do Sanko biên soạn tại Nhật) 6 tháng
Khóa N4 thông thường

Liên hệ

Có thể xem lại miễn phí 130 bài giảng được thu sẵn (tài liệu do Sanko biên soạn tại Nhật) 6 tháng
Khóa N3 thông thường

Liên hệ

Có thể xem lại miễn phí 130 bài giảng được thu sẵn (tài liệu do Sanko biên soạn tại Nhật) 6 tháng